Alvoko por programproponoj

Kiel vi jam scias, la 75-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO okazos de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2019 en Liptovský Hrádok, Slovakio. La Loka Kongresa Komitato invitas ĉiujn, kiuj deziras kontribui al ĝia programo, sendi siajn proponojn

La ĉi-jara ĉeftemo estas “Kontraŭ Antaŭjuĝoj”, kaj enkondukon al ĝi vi povas legi en la dediĉita paĝo de nia retejo. Aparte bonvenas kontribuoj, kiuj esploras la temon el psikologia, sociologia, literatura aŭ alia faka vidpunkto, sed ankaŭ el personaj flankoj.

Kompreneble, vi rajtas proponi ankaŭ prelegojn aŭ aliajn aktivaĵojn, kiuj ne rilatas al la ĉeftemo. Ni deziras vian helpon organizi riĉan kaj buntan programon!

Jen nur kelkaj ekzemploj de programeroj, kiujn ni serĉas:

  • Dancaj aŭ sportaj kursoj
  • Manlaboraj aŭ artaj metiejoj
  • Sciencaj aŭ fakaj prelegoj
  • Kapabligaj trejnadoj
  • Prezento de kuriozaĵoj pri lingvoj, landoj, aŭ aliaj temoj
  • Ludoj
  • Diskutrondoj

Ne hezitu proponi viajn ideojn, plenigante tiun ĉi formularon. La limdato por sendi proponojn estas la 15-a de majo. Post la limdato ni povos akcepti kontribuojn nur en eksceptaj okazoj, laŭ specifa interkonsento

Ni ŝatus ke, pretigante vian proponon, vi konsideru ankaŭ la aspekton de alirebleco. En la formularo vi trovos kelkajn demandojn rilatajn al ĝi. Aldone, vi povas legi en nia retejo kelkajn gvidliniojn pri kiel igi vian programeron pli alirebla. Se vi mem havas apartan bezonon, aŭ deziras kroman helpon por okazigi vian programeron, bv. aldoni komenton en la lasta parto.

Demandojn pri tiu ĉi alvoko kaj pri la programo vi povas adresi al ijk-programo@tejo.org.