Organiza teamo

Ni prezentas al vi bazon de nia organiza teamo, kiu provos organizi la plej eble bonan kaj mojosan kongreson nur por vi.

Loka Kongresa Komitato:

Helpantoj

Juliana Repková – helpo kun administrado kaj financoj

Janka Štecová – ĝenerala helpanto

Vlasta Pištíková – gufujo (kontakto)

Petr Javorík – gufujo, helpanto (kontakto)

Václav Zouzalík – tema kinejo (kontakto)

Bagó László – drinkejo (kontakto)

Aris Schnelldorfer – diskejo (kontakto)

Pavol Petrík – tradukoj kaj helpo kun ekskursoj

Magdaléna Fejfičová – tradukoj

Clément Baleyte – volontulo de TEJO

Manuela Burghelea – volontulo de TEJO

Mia Nordentoft – volontulo de TEJO, vivaj elsendoj

La volontuloj de TEJO helpas organizi Internacian Junularan Kongreson 2019 kadre de sia Eŭropa Volontula Servo, kunfinancata de la Eŭropa Unio.