Pagebloj

Pagebloj

Vi povas pagi por la aranĝo per iu el la jenaj manieroj (prefere uzu unuan manieron kaj kaze se ne eblas, tiam uzu aliajn manierojn):

 • Banko-konto (en EUR) de SKEJ en Slovakio:
 • Nomo de konto: SKEJ
  IBAN: SK84 8330 0000 0020 0148 3971
  BIC/SWIFT: FIOZSKBA
  Adreso de la banko:
  Fio banka, a.s.
  Nám. SNP 21,
  811 01 Bratislava
  Slovakio

Rimarko: Ĉe la pagoj el eksterlando al la banko-konto bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagu vi kiel sendanto (alikaze ni dum la aranĝo devos repostuli de vi la mankantan sumon kiun la banko deprenos de la sendita mono).

Rimarko 1: Ĉe sendado de mono en la kampon “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “IJK 2019 + via nomo + celo de pago”.

 • per UEA al la konto de IJK ijkb-b.

Rimarko: Se vi pagos per UEA-konto, bonvolu sendi la ĝir-mesaĝon (krom al la Centra Oficejo de UEA kaj kasisto de TEJO: kasisto@tejo.org) kopie ankaŭ al ni (al la adreso ijk2019@tejo.org).

 • pere de kontanta mono al Tomáš Stano (financoj) aŭ Žeňa Belková (administrado)
 • pere de peranto de via lando

Rimarko: Atentu, ke via aliĝo ekvalidas nur post la pago de minimume 40 € por la aranĝo (sed vi kompreneble estas bonvena antaŭpagi ankaŭ la plenan sumon) per unu el la listigitaj manieroj.[:]