Celodenné exkurzie

Celodenné exkurzie

„Zažite rozprávkový deň na Spiši“

Výlet sa začína krátkym zastavením v Spišskej Sobote, mestečku s typicky novorománskym hlavným námestím založeným v 13. storočí. Okrem skutočnosti, že sa tu narodil slávny esperantista Tibor Sekelj, aj prvý kráľ zjednoteného Madagaskaru Móric Beňovský si tu našiel manželku. Do roku1990 sa tu nachádzalo sídlo Slovenského esperantského zväzu.

Levoča, jedno z 5 miest Pentapolitany(piatich najdôležitejších miest vo východnej časti Horného Uhorska) bola obývaná v stredoveku Nemcami. Jej hradby a mestská architektúra si zachovala charakter stredovekého mesta. Okrem krásneho hlavného námestia sa v miestnom kostole svätého Jakuba nachádza najvyšší gotický oltár na svete vyrobený z dreva z oravského regiónu. Je zapísaný ako kultúrne dedičstvo UNESCO.

Spišský hrad, tiež zapísaný ako kultúrne dedičstvo UNESCO, je najväčší hradný komplex v krajine a jeden z najväčších v Európe. Jeho význam presahuje hranice regiónu a celej krajiny. Stal sa obľúbeným turistickým cieľom, o čom svedčí každý rok sa zvyšujúci počet návštevníkov.

Posledné zastavenie počas výletu bude malebná dedina Žehra, ktorej názov sa ťažko vyslovuje mnohým cudzincom, predsa len sa oplatí navštíviť kostol Ducha Svätého s krásne vyzdobeným interiérom (rovnako uznaným ako kultúrne dedičstvo UNESCO).

“Goralské drahokamy”

Belianska jaskyňasa nachádza v najvýchodnejšej časti Belianskych Tatier (Biele Tatry) vo vysokohorskom krasovom teréne. Vchod do jaskyne sa nachádza na severnom úpätí vrchu Kobylie (1 109 metrov nad morom) vo výške 890 m nad morom. Objavili ju v roku 1881 Július Husz a Johan Britz. Bola elektricky osvetlená už v roku 1896, to znamená 12 rokov po objavení elektrickej žiarovky. Jaskyňa vznikla eróznou a koróznou činnosťou vôd z ľadovcových štítov a prostredníctvom atmosférických dažďov v tmavých vápencoch v strednom triase. Má bohatú a pestrofarebnú výzdobu rôznych foriem a veľkostí. Prehliadka jaskyne trvá okolo 70 minút.

Ždiar je malebná dedina pri Belianskych Tatrách. Má okolo 1 300 obyvateľov, ktorí sa volajú gorali (horskí obyvatelia). Používajú svoje vlastné nárečie, ktoré sa podobá poľštine. V dedine sú typické goralské drevené domy a rímskokatolícky kostol Panny Márie z roku 1831. O histórii a tradíciách v regióne rozpráva etnografické múzeum.

Tatranská Javorina je severotatranská podhorská dedinka pri poľských hraniciach (okolo 2,5 km). Názov dediny súvisí s javorom, lebo tento strom je najčastejší v miestnych lesoch. Do 18. storočia tu bývali len pastieri. V roku 1759 tu začala fungovať železiareň, ale ruda sa v roku 1875 vyčerpala, preto tu založili papiereň. V roku 1879 pruské knieža kúpilo miestne polia na poľovanie. Z týchto polí sa čoskoro stal Národný park.

“Jednoducho, čisto, prírodne”

Prosiek je dedinka v blízkosti veľkej priehrady Liptovská Mara. Začína sa v nej 3,5 kilometrov dlhá krasová Prosiecka dolina s mnohými vodopádmi, skalami a jaskyňami. Je jednou z najkrajších dolín na Slovensku.

Dedina Huty sa nachádza na hranici regiónov Orava Liptov. Už v 18. storočí tu fungovala skláreň. V okolí dediny sú pekné doliny, vodné mlyny, jaskyne a vodopády.

V malebnej dedine Zuberec pod Roháčmi sa nachádza Múzeum oravskej dediny s viac než 50 stavbami ľudovej architektúry, ktoré predstavujú rôzne časti oravského regiónu. Nechýbajú ani technické objekty, ako napríklad vodný mlyn, olejáreň, hrnčiarska dielňa a žehliareň na modrotlač. Nad dedinkou sa nachádza drevený gotický kostol svätej Alžbety z 15. storočia. Vybavenie domov a chov domácich zvierat umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu obyvateľov tohto regiónu v minulosti.

“Východoslovenská krásavica”

Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1230. Vďaka svojej strategickej polohe mesto veľmi rýchlo napredovalo a zbohatlo. V roku 1369 mesto dostalo svoj vlastný mestský erb ako prvé v Európe. Od začiatku 15. storočia mesto predsedalo združeniu Pentapolitanas piatimi východoslovenskými mestami. V roku 1657 tu vznikla univerzita, ktorá fungovala do roku 1921.

Slovenské technické múzeum vzniklo v roku 1948. Predstavuje banský priemysel, elektrotechniku, fyziku, chémiu, fotografické a kinematografické prístroje, geodéziu, kartografiu, hodinárstvo a astronómiu.

Počas výletu budete môcť ochutnať aj výrobky slovenskej gastronómie, ako napríklad halušky (cestoviny so špeciálnym ovčím syrom bryndzou). V programe je aj návšteva rómskeho sídliska Luník IX.