Exkurzie

V sekciách nižšie Vám ponúkame exkurzie, ktoré sa uskutočnia počas kongresu v Liptovskom Hrádku. Nájdete tam potrebné popisky a v najbližších týždňoch postupne zverejníme ceny a dátumy exkurzií ako aj prihlasovací formulár na jednotlivé exkurzie.

Celodenné exkurzie

Poldenné exkurzie