Medzinárodný mládežnícky kongres

Medzinárodný mládežnícky kongres (esperanto: Internacia Junulara Kongreso, skratka IJK, vyslov IJoKo) je oficiálnym kongresom celosvetovej mládežníckej organizácie TEJO – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia), ktorý sa koná každoročne, a zvyčajne je najväčším esperantským stretnutím mládeže na svete v danom roku. Koná sa tradične počas jedného týždňa v júli alebo v auguste, často hneď pred alebo po celosvetovom esperantskom kongrese. Zvyčajne sa ho zúčastňuje okolo 300 mládežníkov. V roku 1987 sa 43. mládežníckeho kongresu v Krakove zúčastnil rekordný počet účastníkov – viac ako tisíc.

O organizácii medzinárodného mládežníckeho kongresu rozhoduje vedenie TEJO na základe pozvania krajinskej sekcie alebo inej esperantskej organizácie, a výsledok tohto rozhodnutia sa oznamuje vždy na jar predchádzajúceho roku. Prvý medzinárodný mládežnícky kongres (ešte pod názvom Medzinárodné stretnutie mládeže) sa uskutočnil v roku 1938 v Groet (Holandsko).

Každý moderný medzinárodný mládežnícky kongres má svoj vlastný emblém používaný ako symbolika konkrétneho podujatia konaného v danom roku. Spoločný, široko používaný symbol medzinárodného mládežníckeho kongresu všeobecne neexistuje, ale túto funkciu aspoň počas podujatia samotného nahrádza použitie zástavy medzinárodného mládežníckeho kongresu, ktorá zvyčajne visí vzadu na pódiu, pred ktorým sa uskutočňujú valné zhromaždenia účastníkov.