Možnosti platby

Možnosti platby

Za kongres môžete zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov (najlepšie je použiť prvý spôsob a v prípade, že to nie je možné, tak použite iný):

 • Prevodom na bankový účet SKEJ na Slovensku (vedený v eurách):
  Meno účtu: SKEJ
  IBAN: SK84 8330 0000 0020 0148 3971
  BIC/SWIFT: FIOZSKBA
  Adresa banky:
  Fio banka, a.s.
  Nám. SNP 21,
  811 01 Bratislava
  Slovakio

Poznámka: Pri platbách zo zahraničia prosíme Vás zariaďte, že poplatok za prevod budete platiť vy ako posielajúci. V opačnom prípade Vám budeme musieť počas kongresu zaúčtovať chýbajúcu sumu, ktorú si banka stiahla z poslaných peňazí.

Poznámka 1: Pri platbe napíšte do políčka „Poznámka pre príjemcu“: „IJK 2019 + Vaše meno + cieľ platby“.

 • Cez UEA prevodom na konto IJK-a ijkb-b.

Poznámka: Pri platbe cez UEA konto, prosíme pošlite správu (okrem do Centra Oficejo UEA a pokladníkovi TEJO kasisto@tejo.org) v kópii aj pre nás, na adresu ijk2019@tejo.org).

 • V hotovosti Tomášovi Stanovi (financie) alebo Ženi Belkovej (administratíva).
 • Cez sprostredkovateľa vo vašej krajine.

Poznámka: Pamätajte, že vaša prihláška je platná až po zaplatení zálohy minimálne vo výške 40 € (ale samozrejme môžete dopredu zaplatiť aj plnú sumu) jedným z vyššie menovaných spôsobov.