Nováčikovia

Pre začiatočníkov sa pripravuje zvláštny program v krúžkoch, diskusie a prezentácie esperantského hnutia a kultúry. Okrem toho v programe nájdete viacero aktivít, ktoré budú označené ako vhodné pre začiatočníkov.

Anjeli

Počas podujatia sa takzvaní “anjeli” starajú o “nováčikov” – tých, ktorí sa ešte dovtedy nezúčastnili medzinárodného esperantského podujatia. Anjeli majú inofarebnú menovku a predstavia sa počas prvého večera. Ľudia-anjeli môžu pomôcť nováčikom lepšie sa orientovať počas medzinárodného mládežníckeho kongresu: poradiť im, ktorých programov sa zúčastniť, vysvetliť jednotlivé veci, pohovoriť si o problémoch… Anjelmi sú zvyčajne skúsení esperantisti, ktorí dobre poznajú podobné podujatia. Neváhajte osloviť anjela, ak budete mať akúkoľvek otázku alebo problém, pretože oni sú ochotní a pripravení vám pomôcť!