Pravidlá pre príjemné strávenie kongresu

Chceli by sme zabezpečiť, aby si všetci účastníci užili príjemné IJK bez akéhokoľvek obťažovania. Nebudeme tolerovať obťažovanie účastníkov kongresu v žiadnej forme.

Obťažovanie  zahŕňa urážlivé slovné komentáre (týkajúce sa pohlavia, pohlavnej identity a jej vyjadrenia, sexuálnej orientácie, handicapu, fyzického vzhľadu, telesných rozmerov, národného pôvodu, veku, náboženstva a etnickej príslušnosti), sexuálne obrázky na verejných miestach, zámerné zastrašovanie, prenasledovanie, otravné fotografovanie alebo nahrávanie, otravné prerušovanie rozhovorov alebo iných udalostí, nepríjemný fyzický kontakt a nevítanú sexuálnu pozornosť.

Účastníci, požiadaní zastaviť akékoľvek obťažovanie to musia vykonať okamžite.

Ak sa účastník podieľa na obťažovaní, môžu organizátori použiť akýkoľvek prostriedok, ktorý považujú za vhodný, vrátane upozornenia obťažovateľa, vylúčenia danej osoby z kongresu (logicky, bez náhrady nákladov) alebo obrátenia sa na miestnu políciu. Špeciálne vás žiadame, aby ste nevyvesovali, nerozdávali, nepremietali alebo inak počas kongresu nešírili akýkoľvek materiál (napr. letáky, informačné materiály, atď.), ktorý využíva na pritiahnutie pozornosti sexuálny obsah.

Diskusie alebo obrázky so sexuálnym kontextom, pornografiou, diskrimináciou a podobne sú prípustné iba vo výnimočných prípadoch, ak spĺňaju nasledovné podmienky:

1. Organizátori dali povolenie (napríklad súhlasili pridať obsah do oficiálneho programu );
2. Je to nevyhnutné pre tému diskusie a neexistuje žiadna alternatíva;
3. Sú prezentované  vhodnou formou;
4. Účastníci sú vopred upozornení a majú možnosť opustiť aktivitu, ak sa necítia komfortne.

Fajčenie vnútri budovy kongresu nie je dovolené. Smie sa fajčiť vonku, ale prosíme Vás, snažte sa neobťažovať ľudí, ktorým vadí cigaretový dym a nezabudnite odhodiť cigaretové ohorky do koša na to určeného.

Nie všetci ľudia sú radi fotografovaní. Napriek tomu bude počas IJKa veľa ľudí fotiť. Rešpektujúc ostatných, nefoťte ľudí, ktorí nechcú byť odfotení a v prípade, že chcete svoje fotografie uverejniť, informujte o tom odfotených ľudí a požiadajte ich o dovolenie predtým ako dané fotografie  zverejníte, či ich budete šíriť.

Očakávame, že účastníci budú dodržiavať tieto pravidlá všade, kde sa kongres odohráva a počas všetkých kongresových spoločenských aktivít. Politika proti obťažovaniu sa vzťahuje aj na prípadných predstaviteľov iných organizácii alebo organizačných tímov, školiteľov, prednášajúcich a externých hostí.

Ak ste obťažovaný, všimnete si, že niekto iný je obťažovaný alebo má iné problémy, prosíme Vás kontaktujte okamžite člena organizačného tímu. Organizačný tím Vám rád pomôže, poradí alebo prediskutuje s vami vhodné riešenie. Špecifickejšie kontakty a prostriedky na obozretné spolunažívanie budú poskytnuté pred podujatím a počas neho.

Pochybnosti, otázky alebo komentáre o týchto pravidlách už môžete smerovať na: ijk2019@tejo.org  a/alebo manuela.ronco@tejo.org .