Prihláška

Na IJK 2019 sa už prihlásilo 133 osôb z 32 krajín.

Prihláška automaticky vypočíta Váš poplatok. Všetky ceny sú v eurách. Pre viac informácii o poplatkoch si prečítajte stránku Poplatky.