Prihláška

Na IJK 2019 sa už prihlásilo 286 osôb z 46 krajín.

Prihláška automaticky vypočíta Váš poplatok. Všetky ceny sú v eurách. Pre viac informácii o poplatkoch si prečítajte stránku Poplatky.