Téma kongresu: Proti predsudkom

Rómovia smrdia a vždy kradnú. Gejovia sa obliekajú a správajú extravagantne. Bratislavčania sú arogantní. Košičania sú alkoholici. Žena, ktorá nevie variť bude zlá manželka. Muž, ktorý rád upratuje a nepije pivo je smiešny. Migranti nám kradnú prácu. Moslimovia sú teroristi.

Toto je iba niekoľko príkladov názorov rozšírených o konkrétnych skupinách v a mimo Slovenska.

Aj samotní esperantisti sú často objektom stereotypov a predsudkov. Ľudia často hovoria: „Iba čudáci by sa učili neužitočný jazyk, ktorým nikto nehovorí!“, ale nemyslia pritom na to, že aj slovenčina je malý jazyk (okrem iného).

OD STEREOTYPOV K PREDSUDKOM, OD PREDSUDKOV K DISKRIMINÁCII

Stereotyp je zjednodušený, generalizovaný a prehnaný obraz o určitej skupine. Je to mentálna taktika ako štrukturovať komplexný svet okolo nás.

Predsudky môžeme definovať ako hodnotenie alebo prístup, ktorý aplikujeme na niektorých ľudí a to na základe týchto zjednodušených obrazov o skupinách, do ktorých týchto ľudí zaraďujeme, bez poznania faktov.

Napriek tomu, že predsudky a stereotypy môžu byť pozitívne alebo negatívne, nakoniec často skončia ako negatívne, pretože neodrážajú realitu. Limitujú ľudí, hlavne mladých, v ich osobnom rozvoji a odoberajú im ich šance. Negatívne obrazy vytvárajú vzdialenosť a nevedomosť medzi rôznymi skupinami v spoločnosti. Keď ľudia konajú a základe svojich predsudkov, vedie to k diskriminácii alebo k neakceptovaniu.

PROTI PREDSUDKOM

Čo je podstatou predsudkov? Je to zlý vzdelávací systém? Je to nepravdivé informovanie na sociálnych sieťach? Je to strach zo stále sa meniaceho života? Alebo je to lenivosť?

V dnešnom multikultúrnom a rôznorodom svete, si potrebujeme uvedomovať predsudky, ak chceme ekzistovať a fungovať ako spoločnosť. Navyše, proces globalizácie nám dovoľuje uvedomiť si, že bitka proti predsudkom je neprekonateľný bod v otázke svetového mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Použijúc slová bývalého generálneho tajomníka OSN, Pan Ki-muna: „V čase, keď predsudky a nepriateľstvo sú až príliš normálne… keď extrémisti rekrutujú nových členov pomocou idealisticky-zvolených výziev… keď politici používajú rozdeľovanie ako stratégiu výhry vo voľbách… dialóg môže byť protijed. Dialóg je zbraň na zabránenie, zvládnutie a vyriešenie konfliktov.“  

V rámci témy kongresu by sme chceli skúmať tento problém a odhaliť ako my, ako esperantisti a celkovo mladí obyvatelia Zeme, môžeme prispieť k tomuto dialógu.