Utilaj informoj por aliĝintoj/aliĝontoj

Akceptejo

Akceptejo funkcios senpaŭze dum la tuta alventago kaj poste laŭ horaro, kiu estos afiŝita surporde, retpaĝe kaj telegrame. Kaze ke vi alvenos mulfruvespere/nokte, bonvolu sciigi nin pri via alveno antaŭe. 

La akceptejo troviĝos en la 1-a studenthejmo, kies adreson vi povas trovi komence de la informilo. La vojo al ĝi estos markita per sagoj kun IJK logotipo.

Funkcios pli rapida akceptejo por tiuj kiuj:

 • Pagis ĉiujn siajn mendojn
 • En la aliĝilo plenigis aŭ poste sendis al la organiza teamo siajn datumojn (naskiĝdaton kaj naskiĝlokon, adreson, ŝtatan apartenecon, pasportnumeron kaj – kaze ke vi ricevis vizon –  ĝian tipon, numeron, validecon kaj eldonlokon) 

Funkcios ankaŭ aparta vico por ekskursoj, kie vi povos informiĝi pri liberaj lokoj kaj eble mendi ekskurson ankaŭ surloke.

Ŝlosilon, nomŝildon, kongresan sakon kaj kongresan braceleton vi ricevos nur post pago de ĉiuj mendoj.

Kongresaj braceletoj informas aliajn, ke vi estas oficiala partoprenanto de IJK, sed ankaŭ informos kelnerojn en la manĝejo ĉu vi mendis manĝon kaj kiuspecan manĝon vi mendis (kunviandan, vegetaran aŭ veganan).

Bonveniga servo

Dum la alventago (28.7.2019) niaj helpantoj atendos vin en Liptovský Mikuláš kaj helpos al vi aranĝi la vojaĝon inter Liptovský Mikuláš kaj Liptovský Hrádok.

Loĝado

Se vi mendis loĝadon en unu el la studenthejmoj, vi ricevos littolaĵojn kaj kusenojn, sed vi devas mem kunporti bantukojn. 

Se vi dormos en amasloĝejo, kunportu matracon kaj dormosakon.

Se vi tendumos, kunportu matracon, dormosakon kaj tendon.

Amasloĝejantoj kaj tendumantoj havos je dispono ĉiujn banĉambrojn kaj kuirejojn de la 1-a studenthejmo.

En la 1-a studenthejmo estas lifto, sed prefere uzu ĝin nur, se vi havas sanproblemojn. La lifto estas sufiĉe malnova. Ni ankaŭ invitas vin plibonigi vian sanstaton kaj eniri sportan etoson dum IJK. 🙂

Por esplori pli pri kio disponeblas en la loĝejoj vidu la fotaron.

Manĝoj

Por tiuj, kiuj mendis manĝojn: Dum la kongreso la manĝaĵojn liveros teamo sperta pri internaciaj grupoj kaj vi povos manĝi kion ili proponas kun plena fido. La manĝoj estos disdonataj laŭ la koloroj de braceletoj, kiujn vi ricevos dum akceptado. La manĝejo estas tro malgranda por ke ĉiuj samtempe eniru, do ne surpriziĝu, se kelkaj programeroj okazos parte dum manĝtempo. (Kaj ne timu, restos sufiĉe da manĝaĵo por ĉiuj :)) Laste, sed ne malpli grave: se vi havas iujn alergiojn aŭ aliajn specialajn bezonojn kiujn vi ne menciis en la aliĝilo, bonvolu tuj kontakti la organizantojn.

Por memzorgantoj: En la ĉefa IJK-ejo estos fridujoj kaj kuirejetoj je la dispono de memzorgantoj. Mikroondaj kuiriloj kaj akvoboligiloj troviĝos eĉ en la dua studenthejmo. Potojn, telerojn, manĝilojn, ks. prefere kunportu, ni ne povas garantii ke estos sufiĉe da ili surloke. En la ĉirkaŭaĵo estas pluraj vendejoj, la detalojn trovu sur la mapo.

Bazaj informoj pri Slovakio

Loka tempo

UTC+2 

Elektro

La elektra tensio estas 220-volta. Oni uzas C-tipon de elektringoj (kiel en Francio, Belgio, Ĉeĥio, Pollando).

Mono

La loka monunuo estas eŭro,  1 € egalas al:

 • 4,3 BRL
 • 25,45 CZK
 • 7,77 CNY
 • 1321 KRW
 • 322 HUF
 • 4,2 PLN
 • 71,8 RUB
 • 1,3 USD

Bankmaŝinoj akceptas ĉiujn tipojn de konataj kreditkartoj (VISA (classic, debit, electron), MasterCard, American Express, Maestro)

En vendejoj kun manĝaĵoj apud la IJK-ejo eblas pagi per kartoj.

Se vi volos ŝanĝi monon, bv. ne fari tion rekte en la flughaveno. Kaze, ke vi veturos tra Ĉeĥio Hungario aŭ Pollando, konsideru, ke tie oni ne pagas per eŭroj kaj se ne nepre estas bezonata, ne ŝanĝu tie monon. 

Interreto

En la studenthejmoj ni havos senpagan interreton.

Datumoj en la Eŭropa Unio

Kaze, ke vi posedas iu SIM-karton el eŭropunia lando, vi povas ĝui la samajn prezojn en Slovakio por vokoj, SMS-oj kaj interreto kiel en via hejmlando (tamen ne forgesu kontroli ĉu ne estas iu limigo de via kompanio)

Trinkakvo

Kranakvo estas trinkebla, se ne estas indikite alie.

Protektado kontraŭ suno

Ni forte rekomendas aĉeti/kunporti sunkremon kontraŭ sunbruliĝo. Ni estos en montara regiono, kie suno estas pli forta, do estu atentemaj pri tio.

Protektado kontraŭ kuloj kaj iksodoj

La urbo lokiĝas inter du riveroj, do en la ĉirkaŭaĵo vivas multaj insektoj, kiuj, ĉefe dum vesperaj horoj, komencas esti aktivaj. Tiam bonas havi iun protektadon (kontraŭinsekta sprajo, aŭ simile), por eviti pikojn kaj havi trankvilan restadon dum la IJK.

Malsanulejo proksime

Tuj apud ĉefa IJK-ejo troviĝas malsanulejo, kien eblas iri kaze de iu akcidento. En la ĉirkaŭaĵo ankaŭ troviĝas multaj apotekoj por aĉeti medikamentojn. Detalojn trovu sur la mapo.

Veturado

Ĝenerale la plej bona maniero vojaĝi de unu loko al alia estas publika transporto: https://cp.hnonline.sk/vlakbusmhd/spojenie/ (sube eblas ŝanĝi lingvon – slovaka, angla, germana).

Aŭ preni taksion por ne tiom longaj vojaĝoj:  

 • Juraj Majerčík +421950434609 (taksio rekomendita de la organiza teamo :))
 • Taxi LM – telefonnumero +421907780780
 • Taxi Liptov – telefonnumero +421905210008
 • City Taxi – telefonnumero +421907876757

Asekuro

Ni rekomendas al ĉiuj, kiuj ne havas eŭropunian sanasekuran karton, aĉeti asekuron (kutime oni bezonas ĝin ankaŭ por vizo-procezo). Al tiuj, kiuj havas eŭropunian sanasekuran karton, ni rekomendas kontroli ĝian validecon kaj ne forgesi kunporti ĝin.

Montara asekuro

Montara asekuro estas speciala tipo de asekuro, kiu kovras kostojn kaze de iu okazaĵo en montaroj. Oni povas aĉeti ĝin eĉ lastmomente per SMS. Se vi planas ankaŭ memstare iri al la ĉirkaŭaj montaroj, ni rekomendas rekte aĉeti asekuron, kiu ankaŭ kovras montarajn okazaĵojn

Sekureco en kongresejo

La kongresejo estas fermita areo, rezervita nur por ni, do ni povos senti nin tie plene sekure. Kompreneble, se iu kunportos valoraĵojn, pri kies sekureco volus certi pli, tiam eblos ŝlosi ilin en ŝrankoj. Por tion fari necesas tamen kunporti pendseruron. Ŝrankoj haveblas en la ĉambroj.